Certifikati Varspoj

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

Sistem kakovosti

Dolgoletne izkušnje in znanje zagotavljajo kakovost vseh proizvodnih storitev podjetja VARSPOJ, d.o.o., kar potrjuje tudi pridobljen mednarodni certifikat za standard vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Skladno s certifikatom UL pa podjetje pri proizvodnji uporablja izključno kakovostne in v mednarodno certificiranih laboratorijih preverjene materiale. Podjetje izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa AAA kot simbola standarda bonitetne odličnosti.