Certifikati Varspoj

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

O podjetju

Kdo smo?

Podjetje VARSPOJ, d.o.o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo tehnično dovršenih izdelkov iz plastičnih mas za avtomobilsko industrijo, belo tehniko, ventilacijske sisteme in gradbeništvo. Ustanovljeno je bilo leta 1990 in se je sprva ukvarjalo z obdelavo kovin na ekscentričnih strojih, kovinarska obrt pa se je kasneje preoblikovala v plastično predelovalno obrt, specializirano za predelavo termoplastov. Podjetje trenutno zaposluje 14 ljudi, letno pa proizvede in proda preko 20 milijonov proizvodov za slovenski, predvsem pa tuji trg.

Podjetje VARSPOJ, d.o.o. je opremljeno z najnovejšimi brizgalnimi stroji in drugo tehnologijo za predelavo termoplastov. Kupcem nudi celoten nabor storitev od razvoja in izdelave orodij v sodelovanju z drugimi podjetji do proizvodnje in dostave končnih izdelkov. Podjetje je pridobilo mednarodni certifikat za standard vodenja kakovosti ISO 9001:2015, skladno s certifikatom UL pa pri proizvodnji uporablja izključno kakovostne in v mednarodno certificiranih laboratorijih preverjene materiale.

Vizija, poslanstvo in politika podjetja

Vizija podjetja je ustvarjanje in krepitev dolgoročnih poslovnih povezav z domačimi in tujimi podjetji na področju razvoja, proizvodnje in prodaje izdelkov iz plastičnih mas.

Poslanstvo podjetja je z znanjem, inovativnostjo ter nenehnim prilagajanjem zahtevam trga kupcem zagotavljati visokokakovostne proizvode, obenem pa razvijati potencial zaposlenih, sodelovati z lokalno skupnostjo ter ohranjati spoštljiv odnos do naravnega okolja.

Podjetje odlikujejo hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost.

Vodstvo podjetja je skupaj z lastniki procesov in zaposlenimi določilo naslednjo politiko podjetja:

  • ključna je skrb za uspešno delovanje sistema vodenja podjetja z namenom, da spodbudi rast kakovosti na poti k poslovni odličnosti in zagotovi ustrezen odnos do okolja ter varnosti in zdravja pri delu,
  • vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015;
  • vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015;
  • redno spremljanje in upoštevanje zakonodajnih zahtev na vseh relevantnih področjih;
  • vzdrževanje visoke ravni zadovoljstva odjemalcev;
  • vzpostavljanje partnerskega odnosa z dobavitelji in ostalimi zunanjimi podpornimi službami;
  • izboljševanje delovnega okolja z naprednimi tehnologijami;
  • dobra komunikacija ter skrb za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter povečevanje števila delovnih mest;
  • varovanje okolja s preprečevanjem ali zmanjševanjem neugodnih vplivov ter premišljenim izkoriščanjem naravnih virov.

Vizitka podjetja

Kratki naziv podjetja: VARSPOJ, d.o.o.
Dolgi naziv podjetja: Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o.

Sedež: Poljubinj 107, 5220 Tolmin

Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Glavna dejavnost: C 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

Identifikacijska številka za DDV: SI 76050874

Matična številka: 5438551000

Transakcijski računi:
SI56 1010 0003 7803 320 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
SI56 1910 0001 0283 606 (DBS d.d.)
SI56 6400 0990 1031 347 (PRIMORSKA HRANILNICA d.d.)

Zastopnik: Uroš Kos, direktor