Certifikati Varspoj

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

Izdelki

Glavna dejavnost podjetja je predelava in brizganje izdelkov iz plastičnih mas. S sodobno opremo, tehnološkim znanjem in izkušnjami podjetje proizvaja predvsem tehnično visoko zahtevne izdelke velikih serij za znane naročnike na tujem in domačem trgu. Program podjetja VARSPOJ, d.o.o. obsega več kot 150 različnih izdelkov iz plastičnih mas za avtomobilsko industrijo, belo tehniko, ventilacijske sisteme in gradbeništvo, mase od 2 g do 280 g. Podjetje predeluje vse vrste termoplastov z dodatkom steklenih vlaken, aditivov za negorljivost in UV stabilnost. Izdelki so izdelani iz kakovostnih materialov, kot so: polikarbonat (PC), poliamid (PA), polipropilen (PP), polietilen (PE), polioksimetilen (POM) in akrilonitril butadien stiren (ABS). Proizvodni proces zagotavlja sledljivost proizvodov in visoko kakovost brizganih izdelkov.