Certifikati Varspoj

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

Izvedeni projekti

Projekt: Nakup nove linije brizgalnih strojev

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija: Nakup opreme strojev in naprav

Namen podpore: Podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • povečanje števila zaposlenih;
 • varovanje okolja;
 • podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje;
 • 1 nova zaposlitev;
 • zmanjšanje vplivov na okolje;
 • energetska učinkovitost tehnološke opreme.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.