Certifikati Varspoj

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

Sistem kakovosti

Dolgoletne izkušnje in znanje zagotavljajo kakovost vseh proizvodnih storitev podjetja VARSPOJ, d.o.o., kar potrjuje tudi pridobljen mednarodni certifikat za standard vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Skladno s certifikatom UL pa podjetje pri proizvodnji uporablja izključno kakovostne in v mednarodno certificiranih laboratorijih preverjene materiale.

Scan0001     Scan0002